top of page
Image by Hin Bong Yeung

Leksands ungdomsgård

Välkommen till Leksands ungdomsgård!

Leksands ungdomsgård är en öppen fritids- och ungdomsverksamhet som bedrivs av Pingstkyrkan i Leksand. Ungdomsgården är en alkohol- och drogfri mötesplats för unga och finns till för alla ungdomar i kommunen som går på högstadiet.

 

På Leksands ungdomsgård kan du som ung träffa kompisar, fika, spela sällskapsspel, pingis, biljard, shuffleboard, TV-spel eller bara chilla i våra sköna soffor. Det finns även möjlighet att använda vår musiksal som är utrustad med olika instrument. Har du några önskemål om aktiviteter eller annat så finns det en önskelåda där du kan lämna dina förslag, idéer och önskemål.

Image by Aedrian

Personal och volontärer i vår verksamhet har tystnadsplikt. Detta för att ungdomarna ska kunna ha förtroliga samtal med personalen utan att detta sprids vidare.

 

Öppettider

Måndagar och torsdagar kl 16-21

 

Kristen värdegrund

Arbetet på ungdomsgården bygger på en kristen värdegrund gällande hur vi förhåller oss till varandra, till samhället och till vår miljö. Det vi vill förmedla till ungdomarna är att varje människa är lika mycket värd och målet är att varje ungdom:

 

  • känner sig uppskattad och omtyckt 

  • får en ökad självkänsla och självtillit

  • inser att varje människa har ett unikt värde

  • respekterar och bekräftar andra och andras olikheter

  • behandlar andra som man själv vill bli behandlad

 

Demokratiska värderingar

Verksamheten ska genomsyras av demokratiska värderingar. Ungdomsgården ska arbeta med ungas delaktighet och inflytande samt med fritidens egenvärde och som skyddsfaktor. Målet är att verksamheten ska bidra till att:

  • skapa jämlika och jämställda uppväxtvillkor samt god hälsa

  • stärka unga och bidra till ungas utveckling 

  • erbjuda kvalitativ och attraktiv fritidsverksamhet för unga 

  • fler unga ingår i sociala sammanhang

Samverkan och samarbete

Leksands ungdomsgård samverkar med Bilda samt är öppen för samarbeten och samverkan med det lokala förenings- och näringslivet i områden förenliga med vår verksamhet. Vill du bidra/bjuda in till aktiviteter eller temakvällar på ungdomsgården är ni välkomna att kontakta oss.

bottom of page