top of page

Vår tro

GUDS ORD

”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.”
Psalm 119:105

BÖN

"Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem."
Matteusevangeliet 18:20

GEMENSKAP

"Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra såsom jag har älskat er." 
Johannesevangeliet 15:12

Vi tror…

på en levande, kärleksfull Gud.
”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.”
(Johannesevangeliet 3:16)

på Guds son, Jesus Kristus.
”Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare.”
(Romarbrevet 5:8)

att Jesus har dött, uppstått och lever idag.
”Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike.”
(Apostlagärningarna 1:3)

på syndernas förlåtelse genom Jesu död på korset.
”Gud har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder.”
(Kolosserbrevet 1:13-14)

på en personlig relation med Gud genom den helige Ande.
”Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige Ande.”
(Romarbrevet 5:5)

på Bibeln, Guds eget ord.
”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.”
(Psalm 119:105)

att meningen med livet är att leva tillsammans med Gud och att berätta för andra om honom.
”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
(Matteusevangeliet 28:19-20)

bottom of page