top of page

BLOGG

2020 - ETT NÅDENS ÅR


Läs: Lukas 4:16-23


Ett nådens år från Herren, men hur ser nåden ut och vem kan nå

den?


Visst längtar vi efter en Frälsare, men är samtidigt rädda för frälsningens

konsekvenser, vi bär på en längtan efter befrielse, samtidigt som vi inte riktigt

vet vad det innebär att vara fri.


Vi har vissa diffusa bilder av detta tillstånd men är rädda att släppa kontrollen.

Som med Jesus, Han talade till ett folk som levt ockuperade och

frihetsbeskurna under 500 år. Alla i synagogan gillar vad Jesus säger, de prisar

honom, häpnar över orden. De upplever alla att det låter ovanligt hoppfullt.

Som om det faktiskt händer där och då. Ett historiskt ögonblick. Efterlängtat.

Men kort därefter händer något märkligt.


Stämningen ändras, och det går snabbt. Förundran och lovsång byts i raseri.

Gruppen blir ursinnig och driver honom ur synagogan och ur staden till

branten av ett berg.


Det händer när budskapet om ett nådens år från Herren blir förklarat av Jesus.

Varför blir det så?


Han lägger ut budskapet från Jesaja genom två berättelser. Hur profeten Elia

sänds av Gud till en hednisk änka och hennes son som saknar mat för att möta

deras behov, samtidigt som Guds folk, de egna, också saknade mat. Och om

Elisa som botade överbefälhavaren Naaman, som tjänstgjorde i fiendens armé,

samtidigt som de spetälska bland det egna folket inte botades. Jesus inleder

den förklarande undervisningen medvetet provocerande: Behoven var stora

hos oss, Guds folk och ändå sände Gud profeterna till änkan och

överbefälhavaren.


Det fanns olika idéer och föreställningar om hur Gud en gång skulle besegra

fienden och befria sitt folk, men det fanns bland alla föreställningar ingen idé

om att fienden eller ”de andra” behövde betjänas. Israels Gud räddade fel

personer. Det var det som skapade de starka känslorna i synagogan.

Det förfärliga med nåden är att vem som helst kan få den

- Lennarth Nilsson, Slottshagskyrkan


Vi står inför ett nytt år. Kommer vi att uppleva ett Nådens år

2020? Ett är säkert. Vi är ett år närmare Jesu Återkomst med

allt detta innebär. Men Jesus själv har uppmanat oss att be

Skördens Herren att han sänder ut arbetare till sin skörd

(Matt. 9:37).


Låt oss gå in i 2020 med en djupare förståelse av

vad Guds nåd innebär, men även att förstå hur en Helig Gud

längtar efter att umgås mer med oss så att vi kan förvandlas

och bära ut Hans Nåd till vår samtid. Jesus älskar Leksand!Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page